Zakład Sztucznej Inteligencji powstał 1 września 2004 roku jako jeden z pięciu zakładów Instytutu Informatyki Stosowanej. W 2008 roku z połączenia dwóch instytutów  został utworzony Instytut Informatyki i Zakład Sztucznej Inteligencji wszedł w jego skład, jako jeden z dziewięciu zakładów.

Celem Zakładu jest aktywność dydaktyczna oraz, przede wszystkim, aktywność naukowa z naciskiem na praktyczne zastosowania metod sztucznej inteligencji. Zakład pozyskuje i realizuje projekty finansowane z różnych źródeł, m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej, stara się o projekty realizowane w ramach współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami

Zakład Sztucznej Inteligencji skupia osoby zainteresowane szeroko rozumianymi zagadnieniami sztucznej inteligencji. Od początku działania Zakładu Sztucznej Inteligencji jego celami są:

  • prowadzenie badań naukowych w grupie zainteresowanych naukowców,
  • pozyskiwanie i prowadzenie nowych interesujących projektów,
  • nastawienie na naukową aktywność członków zespołu, której efektami będą zarówno liczące się publikacje, jak i praktyczne zastosowania.